Postup návrhu a realizácie zimnej záhrady

1. ARCHITEKTÚRA A NÁVRH 

Na začiatku každej spolupráce je osobné stretnutie, ktoré slúži na definovanie požiadaviek. Vzhľadom na to, že každý má iné predstavy o využití, iné finančné možnosti poprípade iný pozemok, preto aj riešenie je pre každého osobité. Na prvých stretbutiach odporučíme vhodný zasklievací systém, tienenie, prejdeme si možnosti podlahy, porpípade osvetlenia, či ostatných doplnkov ako sú nábytok, vykurovanie a iné. Na konci celého procesu je 3D vizualizácia a finálna cenová ponuka. V prípade potreby si prejdeme vybavenia stavebného povolenia, ktoré zabezpečujeme. 

2. PRÍPRAVA A VÝROBA
 

Po schválení cenovej ponuky prichádza na rad príprava, čo znamená, zameranie skutkového stavu a na jeho základe kreslenie realizačného projektu. Keďže nedodávame systémové zimné záhrady, všetky detaily a materiály sú navrhované a vymýšlané osobitne na každý projekt zvlášť. Počas tohoto procesu može investor vsupovať do projektu a korigovať svoje požiadavky. Po protokolárnom schválení projektu pokračujeme bez vás vytváraním výrobných výkresov a objednávaním dohodnutých komponentov. 

3. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE

Každá realizácia je jedinečná preto aj podmienky si stanovujeme pred každou realizáciu zvlášť. Záleží či sa jedná o rodinný dom alebo bytový dom, či ide o novostavbu alebo o už postavený objekt, či je potrebné stavbu fázovať alebo stavať kontinuálne. Ak je nutná koordinácia s vaším iným dodávateľom (iné stavebné práce), túto koordináciu zabezpečujeme bezplatne my. Avšak v prípade stavbených prác akosú základy alebo iné, tieto dodávame všetky vo svojej réžii. Nakoniec sa dielo protokolárne odovzdá do užívania.

back to top